małe proteoglikany zasobne co to znaczy
Definicja małe proteoglikany zasobne w leucynę (ang. small leucine-rich proteoglicans). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja małe proteoglikany zasobne w leucynę (ang. small leucine-rich proteoglicans)

Co znaczy:

Skrót
SLRP

Opis hasła
SLRP - Rodzina proteoglikanów macierzy pozakomórkowej o dużej homologii wzajemnej. Region N-końcowy zawiera cztery, a C-końcowy - dwie konserwatywne reszty cysteiny, tworzące mostki S-S. Centralny fragment składa się z 8-10 tandemowo ułożonych powtórzeń sekwencji 24 reszt aminokwasowych, zasobnych w konserwatywne reszty leucyny. Także reszty asparaginianu zajmują stałe pozycje w tych powtórzeniach. Pałeczkowata, nieglobularna budowa tego regionu sprzyja oddziaływa-niom z innymi białkami, m.in. z kolagenem, lamininą, fibronektyną oraz czynnikami wzrostowymi. Dzięki temu SLRP uczestniczą w tworzeniu architektury macierzy pozakomórkowej oraz regulują morfogenezę i pro-liferację tkanek. Cukrową część SLRP tworzą siarczany keratanu lub der-matanu/chondroityny. Do rodziny SLRP zalicza się biglikan, dekorynę, epifikan, fibromodulinę i lumikan.

Czym jest małe proteoglikany zasobne w leucynę (ang. small leucine-rich proteoglicans) znaczenie w Słownik na M .