mapa genetyczna genetic co to znaczy
Definicja mapa genetyczna (ang. genetic map). Czym jest genomu organizmu lub elementu genetycznego.

Czy pomocne?

Definicja mapa genetyczna (ang. genetic map)

Co znaczy:

Opis hasła
Schematyczne odwzorowanie genomu organizmu lub elementu genetycznego (np. plazmidu) przedstawiające wzajemne położenie poszczególnych genów i innych elementów genetycznych (np. promotorów, terminatorów transkrypcji, origin replikacji).
Mapy genetyczne często zawierają także dodatkowe informacje, np. kierunek transkrypcji z poszczególnych promotorów.

Czym jest mapa genetyczna (ang. genetic map) znaczenie w Słownik na M .