metalloflavoenzymes co to znaczy
Definicja metaloflawoenzymy (ang. metalloflavoenzymes). Czym jest kompleksami jonów metali z.

Czy pomocne?

Definicja metaloflawoenzymy (ang. metalloflavoenzymes)

Co znaczy:

Opis hasła
Metaloflawoenzymy są kompleksami jonów metali z flawiną w flawoenzymach. Od dawna znana jest oksydaza ksantynowa występująca w wątrobie zwierząt kręgowych, która katalizuje utlenianie ksantyny do kwasu moczowego i aldehydów do kwasów karboksylowych. Występuje w wątrobie zwierząt kręgowych. Oksydaza ta o masie 275 kDa jest dimerem zawierającym cząsteczki FAD, 2 jony molibdenu i 8 jonów żelazowych. Jony Mo6+ ulegają redukcji do Mo5+ pod wpływem substratu. Jony Mo5+ redukują flawinę a ta reoksydowana jest przez jony Fe3+. W cyklu tym cząsteczka tlenu jest redukowana do nadtlenku wodoru. Ponadto metaloflawoproteinami są kompleksy I i II w łańcuchu oddechowym w mitochondriach: dehydrogenaza bursztynianowa i dehydrogenaza NAD+. W strukturze tych kompleksów występuje obok flawiny żelazo niehemowe w postaci kompleksów żelazowo-siarkowych. Do tej grupy flawoprotein zaliczana jest dehydrogenaza L-mleczanu czyli flawocytochrom b2 zawierający FMN i jon Fe w strukturze hemu b.

Czym jest Metalloflavoenzymes Ang Metaloflawoenzymy znaczenie w Słownik na M .