metoda odcku stopy co to znaczy
Definicja metoda odcisku stopy (ang. footprinting method). Czym jest oddziaływania białek ze.

Czy pomocne?

Definicja metoda odcisku stopy (ang. footprinting method)

Co znaczy:

Opis hasła
Metoda pozwalająca badać oddziaływania białek ze specyficznymi rejonami DNA.
Metoda ta polega na inkubacji białka ze znakowanym na końcu cząsteczki fragmentem kwasu nukleinowego, a następnie degradacji DNA (np. przy wykorzystaniu DNazy I lub rodników hydroksylowych) przeprowadzonej w taki sposób, aby jedno cięcie nukleolityczne w mieszaninie reakcyjnej przypadało statystycznie raz na jedną cząsteczkę DNA. Uzyskaną mieszaninę fragmentów DNA rozdziela się następnie elektroforetycznie w żelu poliakryloamidowym, stosując warunki pozwalające na rozróżnienie fragmentów różniących się między sobą długością jednego nukleotydu.
Przy braku oddziaływania białka z DNA na elektroforegramie teoretycznie powinna być widoczna drabinka prążków odpowiadających poszczególnym fragmentom częściowo zdegradowanego DNA - każdy fragment różniący się długością o jeden nukleotyd od następnego.
W wyniku oddziaływania badanego białka z DNA, na obszarze oddziaływania kwas nukleinowy będzie niedostępny dla czynnika degradującego (np. enzymu) i na elektroforegramie nie będzie prążków odpowiadających rejonowi DNA, z którym połączyło się dane białko.
Stanowi to tak zwany "odcisk stopy", wskazujący z jaką sekwencją DNA oddziaływuje badane białko.

Czym jest metoda odcisku stopy (ang. footprinting method) znaczenie w Słownik na M .