miejsce inicjacji replikacji co to znaczy
Definicja miejsce inicjacji replikacji lub zaczątek replikacji (ang. origin of replication). Czym.

Czy pomocne?

Definicja miejsce inicjacji replikacji lub zaczątek replikacji (ang. origin of replication)

Co znaczy:

Skrót polski
ori

Skrót
ori

Opis hasła
Rejon genomu, w których rozpoczyna się replikacja DNA.
Rejon ten często pokrywa się częściowo z replikatorem, czyli sekwencją, z która łączy się białko inicjatorowe replikacji.
W genomach prokariotycznych występuje zwykle jedno miejsce inicjacji procesu replikacji na cząsteczkę, natomiast w genomach eukariotycznych miejsc takich jest wiele.

Czym jest miejsce inicjacji replikacji lub zaczątek replikacji (ang. origin of replication) znaczenie w Słownik na M .