module moduł co to znaczy
Definicja moduł (ang. module). Czym jest polipeptydu, o długości 20-50 reszt aminokwasowych.

Czy pomocne?

Definicja moduł (ang. module)

Co znaczy:

Opis hasła
zwarty region cząsteczki polipeptydu, o długości 20-50 reszt aminokwasowych, oznaczany na mapie odległości węgli a. Różni się od domeny, której długość może wynosić 100 i więcej reszt. Podczas gdy domeny mają jedynie ograniczony kontakt wzajemny, sąsiednie moduły mogą mieć rozległe powierzchnie kontaktu między sobą. Domena może składać się z kilku modułów.

Czym jest Module Ang Moduł znaczenie w Słownik na M .