mutation mutacja co to znaczy
Definicja mutacja (ang. mutation). Czym jest zapisie genetycznym organizmu której efektem są zmiany.

Czy pomocne?

Definicja mutacja (ang. mutation)

Co znaczy:

Opis hasła
dziedzicząca się zmiana w zapisie genetycznym organizmu której efektem są zmiany fenotypowe, biochemiczne, nabycie nowej cechy, zmianę w aktywności enzymów, lub utratę funkcji biochemicznej czy biologicznej. Istnieją też mutacje somatyczne, które zachodzą w tkankach somatycznych i nie dotyczą zmian w genomie.

Czym jest Mutation Ang Mutacja znaczenie w Słownik na M .