naprawa rekombinacyjna co to znaczy
Definicja naprawa rekombinacyjna homologiczna (ang. homologous recombination repair). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja naprawa rekombinacyjna homologiczna (ang. homologous recombination repair)

Co znaczy:

Skrót
HRR

Opis hasła
Ten układ naprawy może odtworzyć brakujący fragment dwuniciowego DNA, o ile genom zawiera drugą kopię brakującego fragmentu. W wyniku inwazji wolnego końca 3' uszkodzonej nici do nieuszkodzonego dwuniciowego DNA o homologicznej sekwencji następuje wykorzystanie tego ostatniego jako matrycy do resyntezy. Powstały czteroniciowy produkt wymaga rozdzielenia poprzez nacięcie i ponowne połączenie, czemu towarzyszyć może wymiana materiału genetycznego między chromosomami ojcowskim i matczynym. W komórkach zwierzęcych układ działa w końcowej części fazy S i w fazie G2 cyklu komórkowego. Geny hRAD51 i hRAD52 (ludzkie homologi genów drożdżwych) kodują białka uczestniczące w tym typie naprawy wraz z białkami BRCA1 i BRCA2 (breast cancer susceptibility).

Czym jest naprawa rekombinacyjna homologiczna (ang. homologous recombination repair) znaczenie w Słownik na N .