naprawa rekombinacyjna co to znaczy
Definicja naprawa rekombinacyjna niehomologiczna (ang. non-homologous end-joining). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja naprawa rekombinacyjna niehomologiczna (ang. non-homologous end-joining)

Co znaczy:

Skrót
NHEJ

Opis hasła
Ten układ naprawczy zawiera elementy układu rekombinacji V(D)J. Jest to rekombinacja somatyczna, zachodząca w komórkach typu B i T układu immunologicznego w czasie generowania immunoglobulin oraz genów receptorowych komórek T. Geny tych białek złożone są z obszarów kodujących V (variable, zmienny), D (diversity, różnorodność) i J (joining, łączenie) obudowanych sekwencjami sygnałowymi oraz z segmentu stałego, C. Przy odcinaniu sekwencji sygnałowych powstają pęknięcia dwuniciowe, ponownie łączone po wymianie rekombinujących obszarów. Enzymy bierące udział w tych 2 etapach rekombinacji V(D)J są również aktywne w komórkach zwierzęcych w fazie G1 i początkowej S w naprawie pęknięć dwuniciowych. Zidentyfikowano 4 geny kodujące białka uczestniczące w rekombinacji V(D)J i naprawie pęknięć dwuniciowych. Trzy z nich to geny kodujące podjednostki kinazy DNA-zależnej (DNA-PK): Ku 86 (86 kDa), Ku 70 (70 kDa) oraz podjednostki katalitycznej, DNA-PKcs. (ok. 465 kDa). Produkt białkowy czwartego genu, XRCC4, wiąże ligazę IV i uważany jest za "białko pośredniczące" w kompleksie naprawczym. Zidentyfikowane etapy naprawy to przyłączenie podjednostek Ku do wolnych końców podwójnych pęknięć i dołączenie podjednostki katalitycznej, która uzyskuje aktywność kinazową. Na podstawie doświadczeń in vitro przypuszcza się, że jednocześnie DNA-PK fosforyluje inne białka wiążące DNA, zapoczątkowując kaskadę sygnalizacyjną. Dzięki temu następuje skorelowanie procesów naprawy i regulacji cyklu komórkowego lub apoptozy.

Czym jest naprawa rekombinacyjna niehomologiczna (ang. non-homologous end-joining) znaczenie w Słownik na N .