naprawa wycięciem zasady base co to znaczy
Definicja naprawa z wycięciem zasady (ang. base-excision repair). Czym jest wycięciem zasady.

Czy pomocne?

Definicja naprawa z wycięciem zasady (ang. base-excision repair)

Co znaczy:

Skrót polski
BER

Opis hasła
Naprawa z wycięciem zasady obejmuje kolejno etapy: hydrolizę wiązania N-glikozydowego łączącego uszkodzoną zasadę azotową z deoksyrybozą (reakcja katalizowana przez swoiste glikozylazy DNA), nacięcie przez endonukleazę nici DNA obok utraconej zasady, usunięcie reszty fosfosacharydowej przez fosfodiesterazę, wstawienie pojedyńczego nukleotydu lub resyntezę fragmentu oligonukleotydowego, w miejscu usuniętego odcinka, a następnie jego połączenie z istniejącym łańcuchem przy pomocy ligazy. U człowieka endonukleaza rozpoznająca miejsce pozbawione zasady kodowana jest przez gen Ref-1 i ma dodatkową funkcję - oksydoredukcyjnego regulowania aktywności czynników transkrypcyjnych (Fos, Jun, NFkB, p53). Dzięki temu następuje koordynacja sygnalizacji wewnątrzkomórkowej i naprawy DNA.

Czym jest naprawa z wycięciem zasady (ang. base-excision repair) znaczenie w Słownik na N .