neurexins neureksyny co to znaczy
Definicja neureksyny (ang. neurexins). Czym jest białek polimorficznych komórek neuronalnych.

Czy pomocne?

Definicja neureksyny (ang. neurexins)

Co znaczy:

Opis hasła
rodzina powierzchniowych białek polimorficznych komórek neuronalnych. Zawierają pojedyncze regiony transmembranowe i domeny pozakomórkowe o powtarzających się sekwencjach, podobnych do występujących w lamininie A i agrynie. Te ostatnie białka uczestniczą w synaptogenezie i wyrastaniu aksonów

Czym jest Neurexins Ang Neureksyny znaczenie w Słownik na N .