neurocan neurokan co to znaczy
Definicja neurokan (ang. neurocan). Czym jest 136 kDa) występujący w macierzy pozakomórkowej mózgu.

Czy pomocne?

Definicja neurokan (ang. neurocan)

Co znaczy:

Opis hasła
Modularny proteoglikan (MW 136 kDa) występujący w macierzy pozakomórkowej mózgu, szczególnie obficie u noworodków. Moduluje interakcje macierzy z komórkami nerwowymi oraz komórek między sobą. Hamuje adhezję N-CAM (adhezyjnych cząsteczek neuronów). Wpływa na określenie kierunku migracji aksonów i na ich wzrost. W N-końcowej domenie rdzenia białkowego neurokanu znajduje się moduł Ig-podobny oraz tandemowe powtórzenie, wiążące kwas hialuronowy. U dorosłych osobników domena ta ulega proteolizie. W centralnym regionie znajdują się adhezyjne sekwencje Arg-Gly-Asp,odpowiedzialne za łączenie się z powierzchnią komórek. Region ten wiąże siedem łańcuchów siarczanu chondroityny. Domena C-końcowa jest zbudowana z dwóch modułów EGF, motywu lektyno-podobnego oraz motywu regulatorowego białka dopełniacza (CRP).

Czym jest Neurocan Ang Neurokan znaczenie w Słownik na N .