noduliny białka brodawek co to znaczy
Definicja noduliny lub białka brodawek (ang. nodulins). Czym jest syntetyzowanymi przez roślinę.

Czy pomocne?

Definicja noduliny lub białka brodawek (ang. nodulins)

Co znaczy:

Opis hasła
Noduliny są białkami syntetyzowanymi przez roślinę motylkowatą w odpowiedzi na infekcję bakterii symbiotycznych. Wyróżnia się noduliny wczesne (ENOD - early nodulins) i późne (NOD), w zależności od czasu pojawienia się w symbiozie. Funkcjonują jako białka strukturalne, enzymatyczne i przekaźniki sygnałów. Biorą udział w morfogenezie i metaboliźmie brodawki. Opisano ponad 200 różnych nodulin. Ekspresja genów dla nodulin następuje głównie w brodawce, lecz dla niektórych genów nodulin obserwuje się także słabą ekspresję w innych tkankach rośliny. Przykładem późnej noduliny występującej tylko w brodawkach indukowanych przez bakterie symbiotyczne jest leghemoglobina.

Czym jest noduliny lub białka brodawek (ang. nodulins) znaczenie w Słownik na N .