nukleoporyna nucleoporin co to znaczy
Definicja nukleoporyna o m. cz. 214 kDa (ang. nucleoporin CAN/NUP 214/p250). Czym jest hasła białko.

Czy pomocne?

Definicja nukleoporyna o m. cz. 214 kDa (ang. nucleoporin CAN/NUP 214/p250)

Co znaczy:

Skrót polski
CAN/NUP 214/p250

Opis hasła
białko CAN zidentyfikowano jako prawdopodobny produkt onkogenu can ludzkiej białaczki szpikowej [Von Lindern i wsp. (1992) Mol. Cell Biol. 12, 1687-1697]. Analiza częściowej sekwencji ok. 210 kDa O-glikozylowanej glikoproteiny jądrowe-go kompleksu porowego.

Czym jest nukleoporyna o m. cz. 214 kDa (ang. nucleoporin CAN/NUP 214/p250) znaczenie w Słownik na N .