oksydaza monoamin monoamine co to znaczy
Definicja oksydaza monoamin (ang. monoamine oxidase). Czym jest EC 1.4.3.4] jest oksydoreduktazą.

Czy pomocne?

Definicja oksydaza monoamin (ang. monoamine oxidase)

Co znaczy:

Skrót
MAO

Opis hasła
Oksydaza monoamin - [EC 1.4.3.4] jest oksydoreduktazą amina:tlen Katalizuje reakcję utleniania amin i tworzy odpowiednie aldehydy a cząsteczka tlenu po redukcji tworzy nadtlenek wodoru:
MAO jest szeroko rozpowszechnionym deaminukącym flawoenzymem powodującym inaktywację endogennych amin o funkcji neurotransmiterów, hormonów i leków.Występuje w mózgu i w peryferyjnych tkankach ssaków. W każdym rodzaju komórki jest integralnym białkiem zewnętrznej błony mitochondrialnej. Wykazano istnienie dwóch izoenzymów: MAO-A i MAO-B. Izoenzymy te różnią się swoistością w stosunku do substratu i w stosunku do rodzaju inhibitora MAO-A utlenia noradrenalinę i serotoninę, natomiast MAO-B fenetylaminę i tyraminę Stosowane inhibitory z grupy aromatycznych pochodnych oksadiazolanów są lekami antydepresyjnymi w leczeniu choroby Parkinsona. W obu izoenzymach czasteczka FAD jest związana kowalencyjnie wiązaniem siarczkowym z resztą cysteiny na C-końcu łańcucha polipeptydowego. Na N-końcu MAO A Glu43 i w MAO B Glu34 odgrywają rolę w oddziaływaniu na część AMP cząsteczki FAD i sądzi się, że mają znaczenie dla aktywności katalitycznej.

Czym jest oksydaza monoamin (ang. monoamine oxidase) znaczenie w Słownik na O .