podłoże pożywka medium co to znaczy
Definicja podłoże lub pożywka (ang. medium, culture medium, growth medium, nutrient medium). Czym.

Czy pomocne?

Definicja podłoże lub pożywka (ang. medium, culture medium, growth medium, nutrient medium)

Co znaczy:

Opis hasła
Mieszanina odpowiednio dobranych substancji odżywczych, soli, witamin i mikroelementów niezbędnych do namnażania drobnoustrojów (pierwotniaków, grzybów, bakterii) in vitro. Pożywka może mieć konsystencję płynną, półpłynną lub zestaloną. Ze względu na rodzaj składników jakie zawiera, wyróżniamy pożywki proste (podstawowe) (ang. basal medium) oraz pożywki wzbogacone (ang. enriched medium, complete medium). Ze względu na cel, jakiemu mają służyć - pożywki namnażające (ang. enrichment culture) do namnażania drobnoustrojów, pożywki wybiórcze (ang. selective medium) do izolowania z badanego materiału wybranych gatunków, pożywki diagnostyczne (ang. test medium) do okreslania cech biochemicznych drobnoustrojów oraz pożywki diagnostyczno-wybiórcze do jednoczesnego izolowania drobnoustrojów i okreslania ich cech.

Czym jest podłoże lub pożywka (ang. medium, culture medium, growth medium, nutrient medium) znaczenie w Słownik na P .