prekursor rybosomalnego co to znaczy
Definicja prekursor rybosomalnego RNA (ang. pre-ribosomal RNA). Czym jest Opis hasła Biogeneza.

Czy pomocne?

Definicja prekursor rybosomalnego RNA (ang. pre-ribosomal RNA)

Co znaczy:

Skrót polski
pre-rRNA

Skrót
pre-RNA

Opis hasła
Biogeneza rybosomów u Eukariota obejmuje białka rybosomalne i nierybosomalne oraz dużą liczbę znajdujących się w jąderku niskocząsteczkowych RNA, zw. snRNA (ang. small nuclear RNA), które umożliwiają dojrzewanie, modyfikację i zwijanie pre-rRNA. W tym procesie pojedynczy transkrypt otrzymany przy pomocy RNA polimerazy I (pol I) ulega swoistej reakcji rozpadu (proces wieloetapowy) do funkcjonalnych RNA 17/18S, 5.8S i 25/28S występujących w rybosomie. Dojrzewanie pre-rRNA odbywa się z udziałem czynników białkowych zw. czynnikami trans (ang. trans-acting factors), a także snRNA wyznaczających swoiste miejsce pseudourydylacji.

Czym jest prekursor rybosomalnego RNA (ang. pre-ribosomal RNA) znaczenie w Słownik na P .