prekursor trna prekursor co to znaczy
Definicja prekursor tRNA lub prekursor transportującego RNA (ang. pre-transfer RNA). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja prekursor tRNA lub prekursor transportującego RNA (ang. pre-transfer RNA)

Co znaczy:

Skrót polski
pre-tRNA

Opis hasła
Prekursory tRNA powstają w wyniku transkrypcji genów tRNA. Niektóre pre-tRNA zawierają introny lub dodatkowe sekwencje na obu końcach. Sekwencje te ulegają obróbce (dojrzewanie, ang. processing). Dodatkowa sekwencja przy końcu 5' usuwana jest przez RNazę P. Jest to enzym złożony z białka i RNA. Składnik nukleinowy RNA M1 zbudowany z 375 nukleotydów wykazuje aktywność katalityczną po oddzieleniu go od apoenzymu. RNA posiadające aktywność enzymatyczną nazywamy rybozymem.

Czym jest prekursor tRNA lub prekursor transportującego RNA (ang. pre-transfer RNA) znaczenie w Słownik na P .