pronatriodilantin co to znaczy
Definicja pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin). Czym jest charakterze hormonalnym z serca.

Czy pomocne?

Definicja pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin)

Co znaczy PRONATRIODILANTYNA (ANG. PRONATRIODILANTIN):

Opis hasła
prekursor peptydów o charakterze hormonalnym z serca człowieka: przedsionkowego czynnika natriurytycznego (ANF - 109 reszt aminokwasowych) i kardiodilantyny (16 reszt aminokwasowych). Strukturę pierwszorzędową oznaczono na podstawie sekwencji genu.

Definicja Peryferyjne Białka Błonowe Jądrowego Kompleksu Porowego (Ang. Peripheral Membrane Protein Of Nuclear Pore Complex):
Co to jest Skrót polski NUP Opis hasła 1. Peryferyjne białka błonowe jądrowego kompleksu porowego 2. nukleoporyny 3. 4. NUP, nucleoporins 5. 6. peripheral membrane proteins of nuclear pore complex 7. 8. 9 pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin) co znaczy.
Definicja Propresofizyna (Ang. Propressophysin):
Co to jest polipeptydowy prekursor wazopresyny i neurofizyny. Glikoproteina, występuje w komórkach zawierających wazopresynę w podwzgórzu oraz we włóknach sięgających wyniosłości medialnej i tylnego płata pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin) krzyżówka.
Definicja Poliadenylacja (Ang. Polyadenylation):
Co to jest przyłączania nukleotydów adeninowych do końca 3' cząsteczki mRNA, prowadzący do wytworzenia ogonka poli(A).W komórkach prokariotycznych reakcję tę mogą przeprowadzać niezależnie dwa enzymy pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin) co to jest.
Definicja Proenkefalina (Ang. Proenkephalin):
Co to jest polipeptydowy prekursor enkefaliny, wydzielony z rdzenia nadnerczy. Podobny może występować w podwzgórzu. Każda cząsteczka zawiera 4 kopie Met-enkefaliny i po jednej kopii Leu-enkefaliny pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin) słownik.
Definicja Podjednostki Polimerazy RNA (Ang. Subunits Of RNA Polymerase):
Co to jest Opis hasłapatrz: RNA polimerazy (prokariotycznej) podjednostki pronatriodilantyna (ang. pronatriodilantin) czym jest.

Czym jest Pronatriodilantin Ang Pronatriodilantyna znaczenie w Słownik na P .

  • Dodano:
  • Autor: