proteasom proteasome co to znaczy
Definicja proteasom (ang. proteasome, multikatalytic proteinase, multikatalytic endopeptidase.

Czy pomocne?

Definicja proteasom (ang. proteasome, multikatalytic proteinase, multikatalytic endopeptidase complex)

Co znaczy:

Opis hasła
zasadowa proteaza stymulowana przez ATP, ukryta zasadowa, wielofunkcyjna proteaza, kompleks proteolityczny (Mr 700 kDa), występujący w cytosolu i w jądrze wszystkich komórek ssaków. Odgrywa kluczową rolę w degradacji białek, zasocjowanych z ubiwiktyną. Przypuszczalnie jest składnikiem kompleksu enzymów degradujących koniugaty ubiwiktyny, lub jest z nim sprzężony.

Czym jest proteasom (ang. proteasome, multikatalytic proteinase, multikatalytic endopeptidase complex) znaczenie w Słownik na P .