polimerazy prokariotycznej co to znaczy
Definicja RNA polimerazy (prokariotycznej) podjednostki (ang. subunits of RNA polymerase). Czym.

Czy pomocne?

Definicja RNA polimerazy (prokariotycznej) podjednostki (ang. subunits of RNA polymerase)

Co znaczy:

Opis hasła
Białka tworzące rdzeń i holoenzym polimerazy RNA. Rdzeń tworzą: dimer podjednostki a, podjednostka b i podjednostka b'. Do utworzenia holoenzymu niezbędne jest przyłączenie jednego z czynników s.
Podjednostka a złożona jest z dwóch domen: domeny końca N i domeny końca C. Domena końca N odpowiedzialna jest za dimeryzację, łączenie się z innymi podjednostkami polimerazy RNA oraz oddziaływanie z niektórymi czynnikami transkrypcyjnymi. Domena C-terminalna oddziaływuje z elementami UP (sekwencją DNA obecną w niektórych promotorach), jest miejscem kontaktu dla wielu czynników transkrypcyjnych oraz bierze udział w regulacji procesu antyterminacji transkrypcji.
Podjednostka b wydaje się zawierać centrum aktywne odpowiedzialne za reakcję polimeryzacji RNA, zawiera miejsce wiązania nukleotydów.
Podjednostka b' odpowiedzialna jest za wiązanie się polimerazy RNA do matrycy DNA podczas elongacji.
Czynniki s odpowiedzialne są za rozpoznawanie i specyficzne wiązanie się do sekwencji -10 i -35 w obrębie promotorów. Komórki wszystkich gatunków bakterii zawierają co najmniej kilka różnych czynników s odpowiedzialnych za transkrypcję z różnych promotorów.

Czym jest RNA polimerazy (prokariotycznej) podjednostki (ang. subunits of RNA polymerase) znaczenie w Słownik na R .