składanie splicing co to znaczy
Definicja składanie RNA (ang. RNA splicing). Czym jest intronów z pierwotnych transkryptów genów.

Czy pomocne?

Definicja składanie RNA (ang. RNA splicing)

Co znaczy:

Opis hasła
precyzyjne wycinanie intronów z pierwotnych transkryptów genów, tzn. z pre-rRNA, z pre-mRNA, pre-tRNA i in. Zespół zdarzeń zachodzących w jądrze po transkrypcji i prowadzących do przetworzenia pre-RNA w funkcjonalne cytoplazmatyczne formy RNA (a więc nie tylko składanie ale m.in. metylacje) określa się mianem dojrzewania, przetwarzania (processing) lub redagowania (editing) RNA. m.in. B.Seliwanowicz

Czym jest składanie RNA (ang. RNA splicing) znaczenie w Słownik na S .