stromolysin stromolizyna co to znaczy
Definicja stromolizyna (ang. stromolysin). Czym jest degradowania fibronektyny, lamininy i kolagenu.

Czy pomocne?

Definicja stromolizyna (ang. stromolysin)

Co znaczy:

Opis hasła
metaloproteinaza zdolna do degradowania fibronektyny, lamininy i kolagenu typu IV ( ale nie typu I), wydzielana przez fibroblasty maziowe królika i skóry człowieka. Preprostromolizyna (4777 reszt) przekształca się w prostromolizynę po utracie 17 aminokwasowego peptydu sygnałowego. Trypsyna uwalnia aktywną stromolizynę z proenzymu odszczepiając N-terminalny peptyd złożony z 84 reszt aminokwasowych.

Czym jest Stromolysin Ang Stromolizyna znaczenie w Słownik na S .