sygnał alarmowy alarm signal co to znaczy
Definicja sygnał alarmowy (ang. alarm signal). Czym jest miejscu uszkodzenia DNA; zmiana.

Czy pomocne?

Definicja sygnał alarmowy (ang. alarm signal)

Co znaczy:

Opis hasła
Sygnał alarmowy powstaje w miejscu uszkodzenia DNA; zmiana konformacji ("odkształcenie") uszkodzonego odcinka jest rozpoznawana przez "czujniki molekularne", tj. enzymy, które mają funkcję katalityczną aktywowaną w odpowiedzi na daną zmianę konformacji (kinazy ATM i DNA-PK oraz polimeraza poli(ADP-rybozy). Czujniki kinazowe zapoczątkowują kaskadę fosforylacji białek sygnalizacyjnych, m.in. p53, stabilizację białka p53 i pełnienie przez nie roli czynnika transkrypcyjnego. Zależnie od rozległości uszkodzeń, następuje transkrypcja genów kodujących białka niezbędne do naprawy i odnowy komórkowej albo prowadzących do apoptozy. Droga sygnału z polimerazy poli(ADP-rybozy) nie została rozpoznana, jednak in vitro stwierdzono, że enzym ten modyfikuje i aktywuje DNA-PK. Sygnał alarmowy może też pochodzić z cytoplazmy, z wykorzystaniem dróg sygnałów mitogennych, jednak nie jest jasne, co taki sygnał zapoczątkowuje (najczęściej dochodzi do aktywacji kinazy białkowej C i błonowych kinaz tyrozynowych).

Czym jest sygnał alarmowy (ang. alarm signal) znaczenie w Słownik na S .