syntaza lumazyny syntaza co to znaczy
Definicja syntaza lumazyny lub syntaza 6,7-dimetyl-8-ribityllumazyny (ang. lumazine synthase; 6,7.

Czy pomocne?

Definicja syntaza lumazyny lub syntaza 6,7-dimetyl-8-ribityllumazyny (ang. lumazine synthase; 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase)

Co znaczy:

Opis hasła
Syntaza lumazyny jest enzymem wchodzącym w skład kompleksu syntazy lumazyny/syntazy ryboflawiny. SL katalizuje syntezę 6,7-dimetyl,8-rybityl-lumazyny przez połączenie 5-amino-6-ribitolamino-2,4-pirymidionu z 3,4-dihydroksy-2-butanon-4-fosforanem. Najpierw zachodzi kondensacja 3,4-dihydroksy-2-butanon-4-fosforanu z grupą aminową 5-amino-6-rybitylamino-2,4-pirymidionu. Po defosforylacji tego połączenia są warunki do utworzenia pierścienia pyrazynowego. Otóż zachodzi protonacja grupy karbonylowej co doprowadza do addycji zamykającej pierścień z utworzeniem ugrupowania hydroksylowego. W następstwie przegrupowań w utworzonym pierścieniu zachodzi odciągnięcie cząsteczki wody i powstanie pierścienia pteryny w rybityl-lumazynie.

Czym jest syntaza lumazyny lub syntaza 6,7-dimetyl-8-ribityllumazyny (ang. lumazine synthase; 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase) znaczenie w Słownik na S .