syntaza ryboflawiny co to znaczy
Definicja syntaza ryboflawiny (ang. riboflavin synthase). Czym jest 1.9) katalizuje reakcję.

Czy pomocne?

Definicja syntaza ryboflawiny (ang. riboflavin synthase)

Co znaczy:

Opis hasła
Syntaza ryboflawiny (EC.2.5.1.9) katalizuje reakcję dysmutacji w której dwie cząsteczki 6,7-dimetylo-8-(D-rybityl)-lumazyny tworzą cząsteczkę ryboflawiny i piryminidionu. W jednej z tych trzech podjednostek są dwa miejsca wiązania lumazyny zwane akceptorowym i donorowym Cząsteczka dimetylo ribitolo-lumazyny znajdująca się w miejscu akceptorowym syntazy ulega deprotonacji w grupie CH3 położenia 7 w lumazynie i w tym miejscu powstaje karboanion. Proton jest przenoszony do N-4 czcząsteczki lumazyny w miejscu donorowym w rezultacie czego tworzy się koniugat przejściowy połączony strukturą trienową. Zachodzi 3,3-sigma przegrupowanie układu trienowego dające sześciowęglowy pierścień . Aromatyzacja przez b-eliminację protonu grupy metylowej i rozerwanie wiązania C-7-N-8 prowadzi do oddalenia się z kompleksu trienowego w miejscu akceptorowym ryboflawiny, a w miejscu donorowym zostaje 2,4-(1H,3H) pirymidynodionu.SR występuje w bakteriach syntetyzująych ryboflawinę w postaci niezależnego enzymu lub w kompleksie syntaz lumazyn/ syntaza ryboflawiny z Bacillus subtilis.

Czym jest syntaza ryboflawiny (ang. riboflavin synthase) znaczenie w Słownik na S .