transport wewnątrzkomórkowy co to znaczy
Definicja transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport). Czym jest procesów.

Czy pomocne?

Definicja transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport)

Co znaczy TRANSPORT WEWNĄTRZKOMÓRKOWY (ANG. INTRACELLULAR TRANSPORT):

Opis hasła
w szerokim pojęciu ogół procesów przemieszczania cząsteczek (makromolekuł, metabolitów i jonów) pomiędzy różnymi kompartmentami w komórce. Molekuły mogą przemieszczać się nieselektywnie na drodze biernej dyfuzji, być transportowane do wnętrza organelli aktywnie za pomocą specjalnych struktur translokacyjnych (takich jak np. kompleksy porów jądrowych, translokony siateczki śródplazmatycznej, błonowe pompy i kanały jonowe) lub być przemieszczane pomiędzy organellami w błonowych pęcherzykach transportowych. W literaturze anglojęzycznej termin transport wewnątrzkomórkowy jest często używany jako synonim transportu błonowego przebiegającego za pośrednictwem pęcherzyków.

Definicja Telokinina (Ang. Telokinin):
Co to jest Opis hasła karboksylowy koniec kinazy lekkiego łańcucha miozyny mięśni gładkich (155 reszt aminokwasowych), wyrażany jako samodzielne białko transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) co to jest.
Definicja Trichohialina (Ang. Trichohialin):
Co to jest strukturalne białko produkowane i zatrzymywane w komórkach osłonki i rdzenia cebulki włosa. Gen owczy koduje 1549 reszt aminokwasowych, z czego ponad 75% stanowią Glu lub Gln, Arg i Leu. Gen ten jest transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) definicja.
Definicja Tlen Singletowy (Ang. Singlet Oxygen):
Co to jest Skrót polski 1 O2 Opis hasła W przeciwieństwie do większości cząsteczek, stan podstawowy (o najniższej energii) cząsteczki tlenu odpowiada stanowi trypletowemu (posiada dwa niesparowane elektron transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) co znaczy.
Definicja Telokina (Ang. Telokin):
Co to jest 157 reszt aminokwasowych). Sklonowano i zbadano sekwencję jego genu z żołądka kurczęcia. Gen mieści się w genie kinazy lekkiego łańcucha miozyny mięśni gładkich, a jego ekspresję kontroluje transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) słownik.
Definicja Transducyna (Ang. Transducin):
Co to jest Opis hasła białko wiążące GTP, występuje w pręcikach siatkówki, pośredniczy w sprzęganiu sygnału między rodopsyną a fosfodiesterazą cGMP, związaną z błoną zewnętrzną segmentów pręcików transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) znaczenie.

Czym jest transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) znaczenie w Słownik na T .

  • Dodano:
  • Autor: