zgodność tkankowa co to znaczy
Definicja zgodność tkankowa (ang. histocompatibility). Czym jest zgodności tkankowej między dawcą a.

Czy pomocne?

Definicja zgodność tkankowa (ang. histocompatibility)

Co znaczy:

Opis hasła
identyczność ->antygenów zgodności tkankowej między dawcą a biorcą przeszczepu, prowadząca do przyjęcia przeszczepu narządowego przez organizm biorcy bez reakcji odrzucenia przeszczepu lub do repopulacji niekompetentnego odpornościowo biorcy komórkami krwiotwórczymi ze szpiku (lub wyizolowanymi z krwi obwodowej) dawcy bez wystąpienia reakcji przeszczepu przeciw gospodarzowi (PK).

Czym jest zgodność tkankowa (ang. histocompatibility) znaczenie w Słownik na Z .