amfiregulina amphiregulin co to znaczy
Definicja amfiregulina (ang. amphiregulin, colorectum cell-derived growth factor). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja amfiregulina (ang. amphiregulin, colorectum cell-derived growth factor)

Co znaczy:

Skrót
AREG, AR, CRDGF

Opis hasła
Glikoproteina stymulująca proliferację ludzkich fibroblastów oraz innych prawidłowych i nowotworowych komórek, ale hamująca wzrost komórek nowotworowych niektórych linii.
Amfiregulina należy do czynników wzrostu będących ligandami receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR, ang. epidermal growth factor receptor). Kodowana jest przez gen AREG zlokalizowany w chromosomie 4q13-q21 w regionie występowania genu dla betaceluliny.
Podobnie jak większość ligandów EGFR, amfiregulina syntetyzowana jest w formie prekursorowej podlegającej dojrzewaniu. Forma prekursorowa ma charakter transbłonowy, natomiast forma dojrzała jest białkiem zewnątrzkomórkowym. Forma prekursorowa składa się z 252 aminokwasów (m.cz. ok. 28 kDa), przy czym reszty 1-19 stanowią sekwencję sygnałową, sekwencje 20-100 i 185-252 są usuwane na drodze proteolizy, a reszty 101-184 tworzą właściwy łańcuch amfireguliny.
AREG ma dwie biologicznie aktywne formy: mniejsza składa się z 78 reszt aminokwasowych (m.cz. ok. 9 kDa), większa zawiera dodatkowo 6 aminokwasów na końcu N (m.cz. ok. 9,7 kDa). Region między aminokwasami 46-84 jest homologiczny z domeną charakterystyczną dla białek należących do rodziny EGF. AREG jest dwufunkcyjnym modulatorem wzrostu: hamuje wzrost kolonii licznych komórek nowotworowych i jednocześnie stymuluje proliferację innych komórek nowotworowych oraz fibroblastów ludzkich. Jest autokrynnym czynnikiem wzrostu keratynocytów; może łączyć się z heparyną i proteoglikanami związanymi z siarcznem heparanu - HSPG (ang. heparan sulphate proteoglycan). Odgrywa znaczącą rolę w procesach angiogenezy, karcinogenezy i embriogenezy w warunkach prawidłowych. Obecność amfireguliny stwierdza się także w jądrze komórkowym, jąderkach i cytoplazmie; w jej strukturze występują dwie sekwencje sygnałowe lokalizacji jądrowej - NLS (ang. nuclear localization signal). Amfiregulina wykazuje znaczną homologię z czynnikiem wzrostu pochodzącym z nerwiaka osłonkowego - SDGF (ang. Schwannoma-derived growth factor) i często te dwie nazwy stosowane są synonimicznie.

Czym jest amfiregulina (ang. amphiregulin, colorectum cell-derived growth factor) znaczenie w Słownik na A .