analogi zasad base analogues co to znaczy
Definicja analogi zasad (ang. base analogues). Czym jest określa się zasady azotowe odmienne od.

Czy pomocne?

Definicja analogi zasad (ang. base analogues)

Co znaczy ANALOGI ZASAD (ANG. BASE ANALOGUES):

Opis hasła
W biochemii terminem tym określa się zasady azotowe odmienne od, powszechnie występujących w kwasach nukleinowych, naturalnych zasad pirymidynowych i purynowych. Analogi zasad (też nukleozydów i nukleotydów) otrzymane syntetycznie lub występujące rzadko w przyrodzie, jeśli zostaną wbudowane do kwasów nukleinowych, mogą wywoływać mutacje, hamować replikację DNA, jak też ingerować w procesy metaboliczne.

Definicja Abzym Lub Przeciwciało Katalityczne (Ang. Abzyme):
Co to jest Opis hasła Monoklonalne przeciwciało skierowane przeciw analogowi stanu przejściowego substratu analogi zasad (ang. base analogues) co to jest.
Definicja Adhalina (Ang. Adhalin):
Co to jest Opis hasła Glikoproteina (50 kDa), zasocjowana z dystrofiną sarkolemmy mięśni szkieletowych. Sekwencja cDNA wskazuje na polipeptyd o 387 resztach aminokwasowych, w tym 17-aminokwasową sekwencję syg analogi zasad (ang. base analogues) definicja.
Definicja Auksylina (Ang. Auxilin):
Co to jest Opis hasła Białko opłaszczające (M r 86000), występuje w pęcherzykach opłaszczonych klatryną, stymuluje agregację klatryny analogi zasad (ang. base analogues) co znaczy.
Definicja Aneksyna (Ang. Annexin):
Co to jest Opis hasła Nazwa nadana przez Geisgowa (FEBS Lett. 1986, 203, 99) rodzinie białek wiążących Ca2+ i fosfolipidy, M r 35.000. Do aneksyn zalicza się następujące białka o znanej homologii sekwencyjnej analogi zasad (ang. base analogues) słownik.
Definicja Adiponektyna (Ang. Adiponectin, Gelatin-Binding Protein 28):
Co to jest Opis hasła Adiponektyna (nazywana także Acrp30, AdipoQ lub GBP28, ang. gelatin-binding protein 28) jest białkiem o masie ok. 30 kDa, zbudowanym z dwóch domen o różnej strukturze: włóknistej domen analogi zasad (ang. base analogues) znaczenie.

Czym jest analogi zasad (ang. base analogues) znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: