analogi zasad base analogues co to znaczy
Definicja analogi zasad (ang. base analogues). Czym jest określa się zasady azotowe odmienne od.

Czy pomocne?

Definicja analogi zasad (ang. base analogues)

Co znaczy ANALOGI ZASAD (ANG. BASE ANALOGUES):

Opis hasła
W biochemii terminem tym określa się zasady azotowe odmienne od, powszechnie występujących w kwasach nukleinowych, naturalnych zasad pirymidynowych i purynowych. Analogi zasad (też nukleozydów i nukleotydów) otrzymane syntetycznie lub występujące rzadko w przyrodzie, jeśli zostaną wbudowane do kwasów nukleinowych, mogą wywoływać mutacje, hamować replikację DNA, jak też ingerować w procesy metaboliczne.

Definicja Agaroza (Ang. Agarose):
Co to jest Wielocukier izolowany ze ściany komórkowej krasnorostów (np. Gracillaria spp., Gelidium spp., Gelidella spp.). Żele agarozowe wykorzystywane są w różnych technikach biochemicznych i immunologic analogi zasad (ang. base analogues) co znaczy.
Definicja Adiponektyna (Ang. Adiponectin, Gelatin-Binding Protein 28):
Co to jest Opis hasła Adiponektyna (nazywana także Acrp30, AdipoQ lub GBP28, ang. gelatin-binding protein 28) jest białkiem o masie ok. 30 kDa, zbudowanym z dwóch domen o różnej strukturze: włóknistej domen analogi zasad (ang. base analogues) krzyżówka.
Definicja Aurocyjaniny (Ang. Aurocyanins):
Co to jest Opis hasła Trzy małe, niebieskie białka, zawierające miedź (mol miedzi na mol białka); peryferyjne białka błonowe termofilnych bakterii fotosyntetycznych Chloroflexus aurantiacus analogi zasad (ang. base analogues) co to jest.
Definicja Aglutynacja (Ang. Agglutination):
Co to jest Opis hasła 1) Odczyn serologiczny (tzw. odczyn aglutynacyjny; ang. agglutination test) polegający na zlepianiu się in vitro komórek (aglutynogenów) pod wpływem swoistych przeciwciał (aglutyni analogi zasad (ang. base analogues) słownik.
Definicja Adducyna (Ang. Adducin):
Co to jest Heterodimeryczne białko (200 kDa), zasocjowane ze szkieletem błonowym erytrocytów. Adducyna wiąże się z kompleksem wapń/kalmodulina, stymulując interakcje spektryny z aktyną; jest substratem kinaz analogi zasad (ang. base analogues) czym jest.

Czym jest analogi zasad (ang. base analogues) znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: