antygen antigen immunogen co to znaczy
Definicja antygen (ang. antigen (immunogen)). Czym jest który wprowadzony do organizmu powoduje.

Czy pomocne?

Definicja antygen (ang. antigen (immunogen))

Co znaczy:

Skrót
Ag

Opis hasła
Każdy czynnik, który wprowadzony do organizmu powoduje pojawienie się odpowiedzi immunologicznej w postaci przeciwciał i/lub komórek odpornościowych (immunogenność; ang. immunogenicity) i ma zdolność reagowania in vivo i in vitro z produktami tej odpowiedzi (antygenowość, swoistość; ang. antigenicity, specificity), tj. swoistego wiązania się z przeciwciałem lub receptorem na limfocytach T.

Antygen posiadający immunogenność i swoistość nazywamy antygenem pełnowartościowym (immunogenem; ang. immunogen, complete antigen), posiadający jedynie antygenowość - antygenem resztkowym (haptenem; ang. hapten). Antygen resztkowy wywołuje odpowiedź immunologiczną tylko w połączeniu z odpowiednim nośnikiem, zwykle białkowym (ang. conjugate hapten).
Antygen gatunkowo swoisty (ang. species-specific antigen) - antygen występujący tylko u danego gatunku, pozwalający na jego rozpoznanie metodami immunologicznymi.
Antygen grupowy (ang. group antigen) - antygen występujący u pokrewnych gatunków.
Antygen heterofilny (heterogenny) (ang. heterophile antigen, heterogenic antigen, heterogeneic antigen, heterogenetic antigen) - antygen, który występuje u różnych odległych gatunków, np. antygen Forssmana.
Antygen uczulony (ang. sensitized antigen) - antygen połączony ze swoistym przeciwciałem.
Antygen somatyczny (antygen O, antygen Boivina) (ang. somatic antigen, O antigen) - antygen umiejscowiony w ścianie komórkowej drobnoustrojów.
Antygen rzęskowy (antygen H) (ang. flagellar antigen, H antigen) - antygen umiejscowiony w rzęskach drobnoustrojów.
Antygen otoczkowy (ang. capsular antigen) - antygen umiejscowiony w otoczkach drobnoustrojów.
Antygen Australia (ang. Au, AuAg, Australian antigen, Au antigen, Aus antigen) - pierwotna nazwa antygenu powierzchniowego s (tj. HBsAg) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

Czym jest antygen (ang. antigen (immunogen)) znaczenie w Słownik na A .