antygen antigen immunogen co to znaczy
Definicja antygen (ang. antigen (immunogen)). Czym jest który wprowadzony do organizmu powoduje.

Czy pomocne?

Definicja antygen (ang. antigen (immunogen))

Co znaczy ANTYGEN (ANG. ANTIGEN (IMMUNOGEN)):

Skrót
Ag

Opis hasła
Każdy czynnik, który wprowadzony do organizmu powoduje pojawienie się odpowiedzi immunologicznej w postaci przeciwciał i/lub komórek odpornościowych (immunogenność; ang. immunogenicity) i ma zdolność reagowania in vivo i in vitro z produktami tej odpowiedzi (antygenowość, swoistość; ang. antigenicity, specificity), tj. swoistego wiązania się z przeciwciałem lub receptorem na limfocytach T.

Antygen posiadający immunogenność i swoistość nazywamy antygenem pełnowartościowym (immunogenem; ang. immunogen, complete antigen), posiadający jedynie antygenowość - antygenem resztkowym (haptenem; ang. hapten). Antygen resztkowy wywołuje odpowiedź immunologiczną tylko w połączeniu z odpowiednim nośnikiem, zwykle białkowym (ang. conjugate hapten).
Antygen gatunkowo swoisty (ang. species-specific antigen) - antygen występujący tylko u danego gatunku, pozwalający na jego rozpoznanie metodami immunologicznymi.
Antygen grupowy (ang. group antigen) - antygen występujący u pokrewnych gatunków.
Antygen heterofilny (heterogenny) (ang. heterophile antigen, heterogenic antigen, heterogeneic antigen, heterogenetic antigen) - antygen, który występuje u różnych odległych gatunków, np. antygen Forssmana.
Antygen uczulony (ang. sensitized antigen) - antygen połączony ze swoistym przeciwciałem.
Antygen somatyczny (antygen O, antygen Boivina) (ang. somatic antigen, O antigen) - antygen umiejscowiony w ścianie komórkowej drobnoustrojów.
Antygen rzęskowy (antygen H) (ang. flagellar antigen, H antigen) - antygen umiejscowiony w rzęskach drobnoustrojów.
Antygen otoczkowy (ang. capsular antigen) - antygen umiejscowiony w otoczkach drobnoustrojów.
Antygen Australia (ang. Au, AuAg, Australian antigen, Au antigen, Aus antigen) - pierwotna nazwa antygenu powierzchniowego s (tj. HBsAg) wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

Definicja Aktywatory Transkrypcji Eukariotyczne (Ang. Eucaryotic Transcriptional Activators):
Co to jest białko lub białko połączone z małocząsteczkowym kofaktorem. Eukariotyczne aktywatory transkrypcji mogą być specyficzne dla każdego rodzaju polimerazy RNA (polimerazy RNA I, II lub III) lub być antygen (ang. antigen (immunogen)) co to jest.
Definicja Autoliza Lub Samozniszczenie (Ang. Autolysis):
Co to jest Opis hasła Proces rozpadu (lizy) komórki będący wynikiem działania jej własnych enzymów (autolizyn antygen (ang. antigen (immunogen)) definicja.
Definicja Aktobindyna (Ang. Actobindin):
Co to jest Opis hasła Białko zbudowane z 88 reszt aminokwasowych (9,53 kDa), wydzielone z Acanthoamoeba castellani . Aktobindyna wiąże się z dwoma cząsteczkami monomerycznej aktyny G antygen (ang. antigen (immunogen)) co znaczy.
Definicja Aerobowy Organizm (Ang. Aerobe):
Co to jest który może rosnąć i rozmnażać się jedynie wtedy, gdy stężenie tlenu w środowisku zbliżone jest do stężenia występującego normalnie w powietrzu, tj. ok. 21% (np. niektóre bakterie). Organizmy takie antygen (ang. antigen (immunogen)) słownik.
Definicja Allozymy (Ang. Allozymes):
Co to jest Opis hasła Alleliczne warianty enzymów antygen (ang. antigen (immunogen)) znaczenie.

Czym jest antygen (ang. antigen (immunogen)) znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: