antygen matriks jądrowej co to znaczy
Definicja antygen matriks jądrowej B4A11 (ang. nuclear matrix antigen B4A11). Czym jest ten stanowi.

Czy pomocne?

Definicja antygen matriks jądrowej B4A11 (ang. nuclear matrix antigen B4A11)

Co znaczy:

Skrót polski
B4A11

Opis hasła
Antygen ten stanowi składnik włókien rdzeniowych (ang. core filaments) matriks jądrowej (m.cz. ok. 300 kDa); został zidentyfikowany przez zespół Penmana (Blencowe i wsp., J. Cell Biol., 1994, 127, 593). Przeciwciała monoklonalne - B4A11, skierowane przeciwko temu polipeptydowi, wykazały jego lokalizację wraz z innymi, uznanymi czynnikami procesu składania pre-mRNA (m.in. białkiem SC-35, antygenem Sm) w skupiskach jądrowych (ang. nuclear speckles), powiązanych siecią matriks jądrowej. Uważa się, że wielkocząsteczkowe białko jest zaangażowane w składanie prekursorowych transkryptów polimerazy RNA II. Potwierdziły to doświadczenia blokowania reakcji składania prekursorów mRNA in vitro przez przeciwciała B4A11. Polipeptyd B4A11 łączy się ze spliceosomami niezależnie od snRNP. Być może wykorzystuje do tego domenę bogatą w reszty seryny i argininy (tzw. domenę SR), przez którą może oddziaływać z innymi białkami rodziny SR, uczestniczącymi w składaniu pre-mRNA i montażu spliceosomów.

Czym jest antygen matriks jądrowej B4A11 (ang. nuclear matrix antigen B4A11) znaczenie w Słownik na A .