antygen matriks jądrowej h1b2 co to znaczy
Definicja antygen matriks jądrowej H1B2 (ang. nuclear matrix antigen H1B2). Czym jest ten jest.

Czy pomocne?

Definicja antygen matriks jądrowej H1B2 (ang. nuclear matrix antigen H1B2)

Co znaczy:

Skrót polski
H1B2

Opis hasła
Antygen ten jest polipeptydem o m.cz. 240 kDa, rozpoznawanym przez przeciwciała monoklonalne o tym samym symbolu; wchodzi w skład spliceosomów - kompleksów dokonujących składania pre-mRNA. Nie wykrywa się go wśród cząstek snRNP uczestniczących w tym procesie. Podczas interfazy antygen H1B2, wraz z innymi białkami uczestniczącymi w składaniu prekursorowych transkryptów polimerazy RNA II (np. SC-35, antygenem Sm) nagromadza się w skupiskach jądrowych (ang. nuclear speckles) zasocjowanych z matriks jądrową (Blecowe i wsp., J. Cell Biol., 1994, 127, 593). Podczas mitozy antygen H1B2 początkowo ulega rozproszeniu, a w metafazie i anafazie skupia się odpowiednio wokół płytki metafazalnej, a następnie zajmuje obszary okołochromosomowe, a potem uwidaczniany jest w tzw. ciałku środkowym (ang. midbody), które stanowi ostatni element łączący komórki siostrzane. Jak dotąd nie określono roli antygenu H1B2; fakt, że należy on do rodziny białek SR, zawierających domenę(y) wzbogaconą w serynę i argininę, sugeruje udział tego antygenu w interakcjach białko-białko podczas formowania spliceosomów

Czym jest antygen matriks jądrowej H1B2 (ang. nuclear matrix antigen H1B2) znaczenie w Słownik na A .