antyterminacja transkrypcji co to znaczy
Definicja antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination)

Co znaczy ANTYTERMINACJA TRANSKRYPCJI (ANG. TRANSCRIPTIONAL ANTITERMINATION):

Opis hasła
Proces stymulacji transkrypcji, w którym poruszająca się po matrycy DNA polimeraza RNA zostaje specyficznie zmodyfikowana w taki sposób, że nie rozpoznaje ona sygnałów terminacji transkrypcji (terminatorów).
Procesy antyterminacji transkrypcji najlepiej poznane są u bakteriofaga l, zakażającego komórki pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), gdzie istnieją dwa systemy antyterminacji: zależny od białka N i zależny od białka Q.
System zależny od białka N wymaga zajścia transkrypcji rejonu nut, a następnie utworzenia kompleksu antyterminacyjnego poprzez oddziaływnie fagowego białka N i białek gospodarza zwanych Nus (NusA, NusB, NusE, NusG) z rejonem RNA powstałym w wyniku transkrypcji sekwencji nut oraz z polimerazą RNA. Polimeraza RNA w kompleksie antyterminacyjnym zawierającym białko N nie rozpoznaje sygnałów antyterminacji transkrypcji, co umożliwia zajście transkrypcji w rejonach położonych dystalnie w stosunku do terminatorów.
System zależny od białka Q wymaga obecności tylko jednego białka gospodarza, NusA. W przeciwieństwie do białka N, białko Q oddziaływuje z rejonem DNA zwanym qut, a kompleks antyterminacyjny tworzy się w wyniku oddziaływnia tego białka z polimerazą RNA, gdy ta znajdzie się w tym rejonie.
W operonach E. coli kodujących rRNA istnieje także system antyterminacji transkrypcji, podobny do systemu zależnego od białka N. Wymaga on tych samych białek Nus, jednak jest mniej wydajny niż systemy antyterminacyjne bakteriofaga l.

Antyterminacja transkrypcji występuje także w komókach eukariotycznych. Jest ona między innymi jednym ze sposobów regulacji ekspresji genów wirusa HIV, gdzie czynnikiem stymulującym ten proces jest białko Tat.

Definicja Auksotrofizm Lub Auksotrofia; Mutacja Auksotroficzna (Ang. Auxotrophism, Auxotrophic Mutation):
Co to jest Niezdolność bakterii do syntezy pojedyńczych składników koniecznych do wzrostu np: aminokwasów, witamin, puryn lub pirymidyn nazywa się auksotrofizmem lub auksotrofią. Bakterie, które utraciły antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) co znaczy.
Definicja Amidorfina (Ang. Amidorphin):
Co to jest Opis hasła Peptyd opiatowy, odpowiadający resztom aminokwasów 104-129 w proenkefalinie A wołu, posiada grupę amidową na końcu C antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) krzyżówka.
Definicja Aerolizyna (Ang. Aerolysin):
Co to jest dwóch hemolizyn (cytotoksyn); białko wytwarzane i wydzielane przez ludzki patogen Aeromonas hydrophila ; tworzy trwałe struktury heptameryczne, które wnikają w dwuwarstwę lipidową, tworząc kanały antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) co to jest.
Definicja Atero-ELAMy (Ang. Athero-ELAMs):
Co to jest Opis hasła Cząsteczki adhezji leukocytów indukowane w śródbłonku, występują w dużych ilościach w płytkach miażdżycowych antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) słownik.
Definicja Adhalina (Ang. Adhalin):
Co to jest Opis hasła Glikoproteina (50 kDa), zasocjowana z dystrofiną sarkolemmy mięśni szkieletowych. Sekwencja cDNA wskazuje na polipeptyd o 387 resztach aminokwasowych, w tym 17-aminokwasową sekwencję syg antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) czym jest.

Czym jest antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) znaczenie w Słownik na A .

  • Dodano:
  • Autor: