reakcja przesunięcia przerwy co to znaczy
Definicja reakcja przesunięcia przerwy lub reakcja przesuwania przerwy (ang. nick translation.

Czy pomocne?

Definicja reakcja przesunięcia przerwy lub reakcja przesuwania przerwy (ang. nick translation)

Co znaczy:

Opis hasła
W reakcji wykorzystuje się aktywność DNA polimerazy I E. coli, która dodaje nukleotydy do wolnego końca 3' OH utworzonego wcześniej w dwuniciowym DNA przez działanie DNazy I. W tym samym czasie, polimeraza I egzonukleolitycznie usuwa nukleotydy od końca 5' pęknięcia. Równoczesna eliminacja nukleotydów z końca 5' i dodatek nukleotydów do końca 3' powoduje przesuwanie się przerwy wzdłuż DNA, w kierunku 5' -> 3'. Jeśli jeden z nukleotydów obecnych w reakcji zostanie zastąpiony nukleotydem radioaktywnym lub znakowanym nieizotopowo, to w wyniku reakcji uzyskuje się DNA wyznakowany z wysoką specyficzną aktywnością. Metoda ta jest używana do znakowania sond DNA używanych w hybrydyzacji.

Czym jest reakcja przesunięcia przerwy lub reakcja przesuwania przerwy (ang. nick translation) znaczenie w Słownik na R .