reakcja przypadkowego startu co to znaczy
Definicja reakcja przypadkowego startu replikacji (ang. random priming). Czym jest znakowania sond.

Czy pomocne?

Definicja reakcja przypadkowego startu replikacji (ang. random priming)

Co znaczy:

Opis hasła
Reakcję wykorzystuje się do znakowania sond molekularnych. W pierwszym etapie denaturuje się dwuniciowe DNA i hybrydyzuje do 6-12 nukleotydowych oligonukleotydów, spełniających funkcję przypadkowych starterów syntezy DNA. Po związaniu starterów z jednoniciową matrycą, synteza DNA jest rozpoczynana od końców 3’ starterów przez fragment Klenowa DNA polimerazy I. Ten enzym nie ma aktywności 5’-> 3’ egzonukleolitycznej tak, że DNA jest syntetyzowany wyłącznie przez wydłużanie startera i nie jest degradowany egzonukleolitycznie. Reakcja jest przeprowadzana w pH 6.6, w którym aktywność 3’-> 5’ egzonukleolityczna jest znacznie zredukowana.

Czym jest reakcja przypadkowego startu replikacji (ang. random priming) znaczenie w Słownik na R .