receptor cząstki rozpoznania co to znaczy
Definicja receptor cząstki rozpoznania sygnału (ang. signal recognition particle receptor). Czym.

Czy pomocne?

Definicja receptor cząstki rozpoznania sygnału (ang. signal recognition particle receptor)

Co znaczy:

Skrót polski
SRP receptor

Opis hasła
białko siateczki śródplazmatycznej, rozpoznające cząstkę rozpoznania sygnału (SRP) i umożliwiające proces wydzielania białka sekrecyjnego.

Czym jest receptor cząstki rozpoznania sygnału (ang. signal recognition particle receptor) znaczenie w Słownik na R .