receptor neuropeptydu co to znaczy
Definicja receptor neuropeptydu Y (ang. neuropeptide Y receptor). Czym jest błonowe, wiążące.

Czy pomocne?

Definicja receptor neuropeptydu Y (ang. neuropeptide Y receptor)

Co znaczy:

Skrót polski
NPYR

Opis hasła
białko błonowe, wiążące neuropeptyd Y. Związany jest z białkami G. Aktywacja receptora powoduje zahamowanie cyklazy adenylanowej i stymulację kanałów wapniowych. Rozpoznano do tej pory pięć typów receptora. Typ Y1 jest najlepiej scharakteryzowany.

Czym jest receptor neuropeptydu Y (ang. neuropeptide Y receptor) znaczenie w Słownik na R .