rekombinacja genetyczna co to znaczy
Definicja rekombinacja genetyczna (ang. genetic recombination). Czym jest cząsteczki DNA lub RNA w.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja genetyczna (ang. genetic recombination)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces tworzenia nowej cząsteczki DNA lub RNA w oparciu o fragmenty już istniejących cząsteczek genomowych.
Ponieważ wszystkie naturalnie występujące cząsteczki DNA są pochodzenia genomowego, stąd rekombinacja DNA jest z definicji rekombinacją genetyczną. Polega ona na przerwaniu ciągłości cząsteczki i ponownym jej połączeniu z innym fragmentem DNA.
W przypadku RNA rekombinację możemy nazwać genetyczną jedynie wówczas, gdy uczestniczące w niej cząsteczki stanowią genom wirusa RNA lub retrowirusa. Jak dotąd, nie udowodniono jednoznacznie jaki jest mechanizm rekombinacji genetycznej RNA. Większość uzyskanych dotychczas danych świadczy, iż zachodzi ona zgodnie z założeniami hipotezy wybiórczego kopiowania (ang. copy-choice hypothesis).

Czym jest rekombinacja genetyczna (ang. genetic recombination) znaczenie w Słownik na R .