rekombinacja homologiczna co to znaczy
Definicja rekombinacja homologiczna lub rekombinacja ogólna (ang. homologous recombination, general.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja homologiczna lub rekombinacja ogólna (ang. homologous recombination, general recombination)

Co znaczy:

Opis hasła
Ten układ naprawy może odtworzyć brakujący fragment dwuniciowego DNA, o ile genom zawiera drugą kopię brakującego fragmentu. W wyniku inwazji wolnego końca 3' uszkodzonej nici do nieuszkodzonego dwuniciowego DNA o homologicznej sekwencji następuje wykorzystanie tego ostatniego jako matrycy do resyntezy. Powstały czteroniciowy produkt wymaga rozdzielenia poprzez nacięcie i ponowne połączenie, czemu towarzyszyć może wymiana materiału genetycznego między chromosomami ojcowskim i matczynym. W komórkach zwierzęcych układ działa w końcowej części fazy S i w fazie G2 cyklu komórkowego. Geny hRAD51 i hRAD52 (ludzkie homologi genów drożdżwych) kodują białka uczestniczące w tym typie naprawy wraz z białkami BRCA1 i BRCA2 (breast cancer susceptibility).

Czym jest rekombinacja homologiczna lub rekombinacja ogólna (ang. homologous recombination, general recombination) znaczenie w Słownik na R .