rekombinacja nieuprawniona co to znaczy
Definicja rekombinacja nieuprawniona (ang. non-homologous recombination repair; non-homologous end.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja nieuprawniona (ang. non-homologous recombination repair; non-homologous end-joining; illegitimate recombination)

Co znaczy:

Opis hasła
Ten układ naprawczy jest zawiera elementy układu rekombinacji V(D)J. Jest to rekombinacja somatyczna, zachodząca w komórkach typu B i T układu immunologicznego w czasie generowania immunoglobulin oraz genów receptorowych komórek T. Geny tych białek złożone są z obszarów kodujących V (variable, zmienny), D (diversity, różnorodność) i J (joining, łączenie) obudowanych sekwencjami sygnałowymi oraz z segmentu stałego, C. Przy odcinaniu sekwencji sygnałowych powstają pęknięcia dwuniciowe, ponownie łączone po wymianie rekombinujących obszarów. Enzymy bierące udział w tych 2 etapach rekombunacji V(D)J są również aktywne w komórkach zwierzęcych w fazie G1 w naprawie pęknięć dwuniciowych. Zidentyfikowano 4 geny kodujące białka uczestniczące w rekombinacji V(D)J i naprawie pęknięć dwuniciowych. Trzy z nich to geny kodujące podjednostki kinazy DNA-zależnej (DNA-PK): Ku 86 (86 kDa), Ku 70 (70 kDa) oraz podjednostki katalitycznej, DNA-PKcs. (ok. 465 kDa). Produkt białkowy czwartego genu, XRCC4, wiąże ligazę IV i uważany jest za białko pośredniczące w kompleksie naprawczym. Zidentyfikowane etapy naprawy to przyłączenie podjednostek Ku do wolnych końców podwójnych pęknięć i dołączenie podjednostki katalitycznej, która uzyskuje aktywność kinazową. Na podstawie doświadczeń in vitro przypuszcza się , że jednocześnie DNA-PK fosforyluje inne białka wiążące DNA,zapoczątkowując kaskadę sygnalizacyjną. Dzięki temu następuje skorelowanie procesów naprawy i regulacji cyklu komórkowegol ub apoptozy.

Czym jest rekombinacja nieuprawniona (ang. non-homologous recombination repair; non-homologous end-joining; illegitimate recombination) znaczenie w Słownik na R .