rekombinacja specyficzna co to znaczy
Definicja rekombinacja specyficzna względem miejsca lub rekombinacja zlokalizowana; rekombinacja.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacja specyficzna względem miejsca lub rekombinacja zlokalizowana; rekombinacja swoiście zlokalizowana (ang. site-specific recombination)

Co znaczy:

Opis hasła
Rekombinacja genetyczna zachodząca w ściśle określonym miejscu genomu, organiczonym do specyficznej sekwencji DNA.
Typowym przykładem tego typu rekombinacji jest integracja DNA bakteriofaga l do chromosomu pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). Rekombinacja ta zachodzi pomiędzy rejonem attP w genomie faga a sekwencją attB w chromosomie bakterii (położoną pomiędzy operonami gal i bio). W wyniku tej rekombinacji, katalizowanej przez fagowe białko Int, dochodzi do integracji DNA faga do chromosomu bakterii i utworzenia profaga. Konieczne jest przecięcie obu cząsteczek DNA, wymiana nici rekombinujących cząsteczek, a następnie ponowne ich połączenie.
Jeżeli rekombinacja zlokalizowana zachodzi pomiędzy rejonami DNA położonymi na tej samej cząsteczce DNA, to w zależności od wzajemnej orientacji homologicznych sekwencji dochodzi do delecji lub inwersji odcinka leżącego pomiędzy tymi sekwencjami. W przypadku profaga l, konsekwencją rekombinacji pomiędzy rejonami att jest uwolnienie DNA fagowego z genomu komórkowego.

Czym jest rekombinacja specyficzna względem miejsca lub rekombinacja zlokalizowana; rekombinacja swoiście zlokalizowana (ang. site-specific recombination) znaczenie w Słownik na R .