rekombinacji duża częstość co to znaczy
Definicja rekombinacji duża częstość (ang. high frequency of recombination). Czym jest Duża.

Czy pomocne?

Definicja rekombinacji duża częstość (ang. high frequency of recombination)

Co znaczy:

Skrót polski
Hfr

Skrót
Hfr

Opis hasła
Duża częstość rekombinacji obserwowana w wyniku koniugacji pomiędzy szczepem bakteryjnym zawierającym plazmid koniugacyjny (zwykle plazmid F) zintegrowany z chromosomem komórki (szczep określany jako Hfr) ze szczepem pozbawionym takiego plazmidu.
Podczas koniugacji, następuje przekazanie materiału genetycznego z komórki dawcy (połączone z jednoczesną syntezą DNA, tak że komórka dawcy zachowuje niezmieniony genom) do komórki biorcy, co umożliwia wydajną rekombinację genetyczną.

Czym jest rekombinacji duża częstość (ang. high frequency of recombination) znaczenie w Słownik na R .