replikacja typu teta co to znaczy
Definicja replikacja typu teta lub replikacja typu z kółka w kółko (ang. theta replication, circle.

Czy pomocne?

Definicja replikacja typu teta lub replikacja typu "z kółka w kółko" (ang. theta replication, circle-to-circle replication)

Co znaczy:

Skrót polski
replikacja teta

Skrót
theta replication

Opis hasła
Rodzaj replikacji DNA, występujący w przypadku kolistych cząsteczek DNA (np. kolistych chromosomów bakteryjnych lub kolistych plazmidów).
W wyniku jednokierunkowej lub dwukierunkowej replikacji rozpoczynającej się z jednego miejsca origin powstają dwie potomne koliste cząsteczki DNA. Replikujące się w ten sposób cząsteczki DNA w mikroskopie elektronowym przypominają grecką literę q.

Czym jest replikacja typu teta lub replikacja typu z kółka w kółko (ang. theta replication, circle-to-circle replication) znaczenie w Słownik na R .