repression represja co to znaczy
Definicja represja (ang. repression). Czym jest transkrypcji poprzez uniemożliwienie jego.

Czy pomocne?

Definicja represja (ang. repression)

Co znaczy:

Opis hasła
Regulacja procesu transkrypcji poprzez uniemożliwienie jego rozpoczęcia.
Proces ten odbywa się zazwyczaj poprzez przyłączenie się białka represorowego (represora) do rejonu DNA bezpośrednio sąsiadującego lub pokrywającego się z promotorem. Regulacja transkrypcji poprzez jej represję występuje znacznie częściej w komórkach prokariotycznych niż eukariotycznych.
Prokariotyczne represory zwykle łączą się z DNA w pobliżu sekwencji promotora i bezpośrednio oddziaływują z polimerazą RNA hamując inicjację transkrypcji. Hamowany może być zarówno proces specyficznego przyłączania się polimerazy RNA do sekwencji promotora, proces przejścia kompleksu polimerazy RNA z fragmentem DNA z formy kompleksu zamkniętego w kompleks otwarty czyli izomeryzacja, jak też proces opuszczania rejonu promotora przez rozpoczynającą transkrypcję polimerazę RNA.

Czym jest Repression Ang Represja znaczenie w Słownik na R .