retroregulation retroregulacja co to znaczy
Definicja retroregulacja (ang. retroregulation). Czym jest genów polegający na hamowaniu ekspresji.

Czy pomocne?

Definicja retroregulacja (ang. retroregulation)

Co znaczy:

Opis hasła
Rodzaj regulacji ekspresji genów polegający na hamowaniu ekspresji danego genu po przejściu transkrypcji przez rejon położony za tym genem.
Klasycznym przykładem retroregulacji jest kontrola ekspresji genu int bakteriofaga l. Gen ten może ulegać transkrypcji z dwu promotorów, pI i pL.
Transkrypcja rozpoczynająca się z pierwszego z tych promotorów (pI) kończy się w rejonie terminatora tI, położonego tuż za genem int. Umożliwia to efektywną ekspresję tego genu.
Transkrypcja rozpoczynająca się z promotora pL, dzięki obecności sekwencji nutL i ekspresji genu N, nie kończy się na terminatorze tI, lecz w wyniku procesu antyterminacji biegnie dalej.
Transkrypcja rejonu sib, położonego za genem int i terminatorem tI, powoduje powstanie transkryptu, którego struktura drugorzędowa jest rozpoznawana przez RNazę III, co prowadzi do szybkiej degradacji całej cząsteczki mRNA uniemożliwiając translację int.

Czym jest Retroregulation Ang Retroregulacja znaczenie w Słownik na R .