revertants rewertanty co to znaczy
Definicja rewertanty (ang. revertants). Czym jest nastąpiła rewersja mutacji. Rewersja może być.

Czy pomocne?

Definicja rewertanty (ang. revertants)

Co znaczy:

Opis hasła
Organizmy, w których nastąpiła rewersja mutacji.
Rewersja może być właściwa (ang. true reversion, back reversion), przywracająca zapis sekwencji DNA identyczny jak w organizmie dzikim lub może być spowodowana następną mutacją, tzw. mutacją supresorową (ang. suppressor mutation), która znosi skutki mutacji, pozostawiając mutację pierwotną bez zmian.
patrz też: rewertant.

Czym jest Revertants Ang Rewertanty znaczenie w Słownik na R .