restin rezystyna co to znaczy
Definicja rezystyna (ang. resistin). Czym jest zbudowane ze 108 aminokwasów, zasobne w cysteinę.

Czy pomocne?

Definicja rezystyna (ang. resistin)

Co znaczy:

Opis hasła
Białko niskocząsteczkowe, zbudowane ze 108 aminokwasów, zasobne w cysteinę, kodowane przez gen RETN. U człowieka ekspresja tego genu zachodzi głównie w tkance tłuszczowej, regulowana jest przez jądrowe receptory typu PPAR; synteza rezystyny zachodzi także w monocytach i w łożysku. U myszy rezystynę wykryto również w mózgu (podwzgórze i kora), a w okresie dojrzewania także w przysadce mózgowej. Ostatnio wykazano obecność mRNA rezystyny, poza białą i brunatną tkanką tłuszczową, w żołądku, jelicie, nadnerczach i w mięśniach szkieletowych szczura.
Wyniki pierwszych badań sugerowały, że rezystyna jest wydzielanym przez adipocyty do krwi hormonem, którego nadekspresja prowadzi do oporności na insulinę i w związku z tym proponowano, że rezystyna mogłaby pełnić funkcję czynnika łączącego otyłość z patogenezą cukrzycy typu 2. Nowsze badania dowodzą, że rezystyna może być inhibitorem różnicowania adipocytów regulowanym przez zasoby energetyczne organizmu i przeciwdziałającym rozrostowi tkanki tłuszczowej. Nie poznano jeszcze receptora rezystyny ani narządów i tkanek docelowych.

Czym jest Resistin Ang Rezystyna znaczenie w Słownik na R .