versikan wersykan co to znaczy
Definicja wersykan (ang. versikan). Czym jest 265-370 kDa), występuje w macierzy pozakomórkowej.

Czy pomocne?

Definicja wersykan (ang. versikan)

Co znaczy:

Opis hasła
Modularny proteoglikan (m.cz. 265-370 kDa), występuje w macierzy pozakomórkowej naczyń krwionośnych, chrząstek i układu nerwowego. Uczestniczy w organizacji struktury macierzy, hamuje adhezję komórek. Ma duży potencjał pęcznienia i energicznie wiąże i oddaje wodę. Naczynia zawdzięczają tej właściwości wersykanu swą elastyczność i zdolność odzyskania kształtu po wyrzucie krwi z serca. W N-końcowej domenie rdzenia białkowego wersykanu występuje moduł Ig-podobny oraz dwie pętle z powtórzeniami, wiążącymi kwas hialuronowy. Region centralny jest produktem alternatywnego składania mRNA, występuje w postaci domeny GAG-a lub GAG-b. Łączy się z nią 10-30 łańcuchów siarczanu dermatanu lub chondroityny. W regionie C-końcowym występują dwa moduły EGF, domena C lektyny oraz motyw regulatorowego białka dopełniacza.

Czym jest Versikan Ang Wersykan znaczenie w Słownik na W .