wirus mozaiki stokłosy brome co to znaczy
Definicja wirus mozaiki stokłosy (ang. brome mosaic virus). Czym jest Wirus roślinny należący do.

Czy pomocne?

Definicja wirus mozaiki stokłosy (ang. brome mosaic virus)

Co znaczy:

Skrót polski
BMV

Skrót
BMV

Opis hasła
Wirus roślinny należący do rodziny Bromoviridae przedstawiciel bromowirusów, ma kształt kulisty (ikosaedralny). BMV jest jednym z najlepiej poznanych (+) RNA wirusów, którego genom stanowią trzy oddzielne cząsteczki RNA zwane RNA1, RNA2 i RNA3. Dodatkowo, w trakcie infekcji wytwarzany jest tzw. subgenomowy RNA4, mający sekwencję identyczną z fragmentem RNA3 leżącym na końcu 3' tej cząsteczki. Wszystkie genomowe RNA mają metylowaną resztę guanozynową na końcu 5' oraz prawie identyczny, liczący około 200 nukleotydów, niekodujący koniec 3', którego fragment tworzy tzw. strukturę tRNA-podobną. Cząsteczki RNA1 i RNA2 kodują białka replikazowe 1a i 2a, podczas gdy RNA3 koduje białko płaszcza oraz białko 3a, odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się wirusa w zainfekowanym organizmie.

Czym jest wirus mozaiki stokłosy (ang. brome mosaic virus) znaczenie w Słownik na W .